שלב ראשוןלפניכם טבלת תכנון, לעיצוב סמל אישי:


1. בחרו קבוצה לה תעצבו סמל (משפחה/ כיתה / קבוצה)  רשמו בטבלה את שמכם ואת שם הקבוצה שבחרתם.


2. איספו מידע על מאפייני הקבוצה והשלימו אותו בעמודה הכחולה.


3. פרטו מה בסמל ייצג כל אחד ממאפייני הקבוצה, בעמודה החומה.